De HAT-studie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling bij langdurige achillespeesklachten  

De HAT-studie (aanmelden voor onderzoek niet langer mogelijk)

Met de HAT-studie (Hoog-volume injectie voor patiënten met Achillespees Tendinopathie) willen wij het effect van een nieuwe behandelmethode voor chronische achillespeesklachten onderzoeken. 

Wat is een tendinopathie?
Een tendinopathie is een ander woord voor peesblessure. Tendinopathie wordt gekenmerkt door pijn, zwelling en verminderde belastbaarheid. Een plaats waar een tendinopathie vaak voorkomt is de achillespees. Het peesweefsel is vaak van mindere kwaliteit bij patiënten met een tendinopathie. 

Waarom dit onderzoek?
Met de huidige richtlijnen kunnen de artsen patiënten met langdurige klachten van de achillespees helpen door een oefenprogramma aan te bieden. Met het adviseren van dit oefenprogramma proberen de artsen de kuitspieren sterker te maken en de klachten te verminderen. Bij sommige mensen werkt dit goed, maar er blijft een grote groep patiënten over die klachten blijft houden van de achillespees. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat de oorzaak van de pijnklachten vaak zijn gezocht in het peesweefsel zelf. Het is echter goed mogelijk dat de oorzaak van de pijn buiten de pees gelegen is. Er is recent dan ook een relatie gelegd tussen de aanwezigheid van bloedvaten rondom de achillespees en pijnklachten. Normaal gesproken zijn er namelijk nauwelijks bloedvaten zichtbaar rondom de achillespees. Bij patiënten met klachten van de pees zien we vaak juist een toename van bloedvaten. Waarschijnlijk veroorzaken kleine meelopende zenuwen naast de bloedvaten de pijn. Er is een nieuwe behandelmethode die zich op dit mechanisme richt. 

Nieuwe behandelmethode
Deze nieuwe behandeling bestaat uit een injectie met vocht rondom de pees. Deze injectie wordt een Hoog-Volume Injectie (HVI) genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat er een hoeveelheid vocht rondom de pees wordt geïnjecteerd, die tegelijkertijd met een echo kan worden gezien. De gedachte achter deze injectiebehandeling is dat de bloedvaten, en de daarmee meelopende zenuwen, ten gronde gaan. Met deze behandeling trachten we hierdoor de pijnklachten te verminderen. In Groot-Brittannië zijn drie onderzoeken geweest naar deze nieuwe behandeling. Deze geven allen hoopvolle resultaten. De onderzoeken zijn echter niet goed genoeg om dit als standaardbehandeling te kunnen aanbieden. Met dit onderzoek willen wij de effectiviteit van deze injectiebehandeling nog beter evalueren. 

Het onderzoek
Bij deelnemers aan dit onderzoek wordt met loting bepaald of de deelnemer de hierboven beschreven injectie krijgt of dat de deelnemer een injectie krijgt met een klein volume waarbij niet verwacht wordt dat de bloedvaten en zenuwen ten gronde gaan. Dit wordt ook wel de controlegroep genoemd. In beide groepen zullen gerichte oefeningen worden gedaan, zodat iedereen in het onderzoek een behandeling krijgt aangeboden.

indien u deelneemt aan dit onderzoek, dan zal het effect van de injectie 24 weken gevolgd worden. In deze periode bezoek u in totaal 5 keer locatie Antoniushove van het Haaglanden Medisch Centrum, waarbij enkele vragenlijsten ingevuld worden, lichamelijk onderzoek wordt gedaan en met echografie naar de bloedvaten rond de achillespees gekeken wordt. Daarnaast krijgt elke deelnemer oefeningen mee die dagelijks thuis uitgevoerd moeten worden en waarbij u ook moet bijhouden in hoeverre u deze uit heeft kunnen voeren.

Aan dit onderzoek zijn behoudens uw eigen reiskosten geen kosten verbonden. Dit is mogelijk door financiering vanuit een samenwerking tussen het Reumafonds en het Annafonds/NOREF.  

Wanneer kom ik in aanmerking?
Om de onderzoeksvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is er een aantal criteria waaraan u zou moeten voldoen om deel te kunnen nemen aan dit onderzoek. 

De belangrijkste criteria zijn:
• Klachten van het middendeel van de achillespees (rode gebied van de afbeelding)
• Klachten bestaan langer dan 2 maanden
• Er is geen effect geweest van een oefenprogramma van 6 weken
• Uw leeftijd is tussen de 18 en 70 jaar
• U bent niet bekend met gewrichtsaandoeningen zoals reumatoïde artritis of   Bechterew  


Dit zijn niet alle criteria. Onderzoek van de behandelend sportarts in dit onderzoek is nodig om hier een definitieve uitspraak over te kunnen doen. 

Hoe kan ik me aanmelden of meer informatie opvragen?
De laatste patiënt die deel mag nemen aan dit onderzoek heeft zich in januari 2019 aangemeld. Hierdoor is het niet langer mogelijk om deel te nemen aan dit onderzoek. In augustus 2019 verwachten wij de resultaten van dit onderzoek, waarbij de effecten van deze nieuwe behandeltechniek bekend gemaakt zullen worden. Bij vragen bent u overigens altijd vrij op contact op te nemen met A.C. van der Vlist (arts-onderzoeker orthopaedie Erasmus MC) per mail via info@achillespeesonderzoek.nl of telefonisch via 010-7033062.