De HAT-studie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling bij langdurige achillespeesklachten  

Informatie voor verwijzers

Via onderstaand contactformulier kunt u direct een patiënt opgeven voor deze studie.

Hieronder staan de belangrijkste in- en exclusiecriteria.

 Inclusiecriteria

1. Klinische verdenking midportion achillespees                     tendinopathie
2. Leeftijd 18-70 jaar
3. Klachten >2 maanden
4. Er is gedurende minimaal 6 weken een                               oefenprogramma uitgevoerd met onvoldoende                 resultaat

Exlusiecriteria

1. Achillespeesruptuur in de voorgeschiedenis of                   chirurgische interventie van de aangedane                         achillespees ondergaan
2. Klinische insertietendinopathie of bursitis                           retrocalcaneï
3. Bekend met een reumatische aandoening
4. De peesconditie is veroorzaakt door medicatie (e.g.         quinolonen, statines)
5. De patiënt heeft een medische conditie die de                   veiligheid van de injectie ondermijnd (e.g. gebruik           antistolling, perifere vaatziekte)
6. De patiënte is zwanger

 

U kan een patiënt onder vermelding van naam, e-mailadres en telefoonnummer patiënt ook direct opgeven bij:

A.C. (Arco) van der Vlist, arts-onderzoeker
Afdeling Orthopaedie/Sportgeneeskunde
Erasmus MC/Haaglanden MC
Tel: 010-7033062 (ma, do)